Karin Knihs Krumlinde

DELÄGARE, ADVOKAT

Studerade juridik vid Umeå Universitet och tog sin examen 2011. Arbetade som biträdande jurist på allmänpraktiserande advokatbyrå under 2011 till 2014. Var därefter tingsnotarie vid Mora tingsrätt under 2014 till 2016 och beredningsjurist 2016. Arbetade därefter som jurist på Länsstyrelsen Dalarna med bl a överprövning av kommunala beslut och tillsyn under 2016 till 2017. Har varit verksam och anställd på advokatbyrån sedan 2018.

Inriktning: Är verksam inom byråns samtliga rättsområden – främst som målsägandebiträde samt med familjerätt, arvsrätt, och konkurs- och obeståndsrätt.

Kontakt: Telefon 0250-58 54 30
e-post: karin@advokaternawm.se

ÖPPETTIDER

Mån – tors08.00 – 17.00
Fredag08.00 – 15.00
Lunch12.00 – 13.00

 

ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN (1 JUN – 31 AUG)

Mån – tors08.00 – 16.00
Fredag08.00 – 15.00
Lunch12.00 – 13.00

SÖK