RÄTTSOMRÅDEN

Advokatbyrån är allmänpraktiserande och verksam inom bl a följande rättsområden.

  • Arvsrätt
  • Avtal- och köprätt samt konsumenträtt
  • Brottmål (försvararuppdrag samt uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn)
  • Bolagsrätt
  • Familjerätt
  • Fastighetsrätt
  • Fordringsrätt
  • Konkurs- och obeståndsrätt
  • Socialrätt (främst LVU, LPT och LVM)

SÖK