FÖRSÄLJNING/ANBUD

Advokatbyrån utbjuder löpande egendom till försäljning.

Mora Nusnäs 539:14

Härmed utbjuds enligt lag (1904:48 s 1) om samäganderätt fastigheten Mora Nusnäs 539:14, Torstens väg 1 i Nusnäs, till försäljning på offentlig auktion.

Läs mer »