Hotell Älvdalen AB

Hotell Älvdalen AB, 556563-5439, konkurs. Härmed infordras anbud på verksamheten i konkursboet. Verksamheten drivs tillsvidare av konkursboet. Verksamheten har bedrivits i förhyrda lokaler – lokalerna förhyrs av moderbolaget till det konkursade bolaget. Moderbolaget äger fastigheten där byggnad finns som innefattar hotellverksamheten. Moderbolaget har ej intresse av att överlåta fastigheten. I verksamheten har funnits 11 anställda […]