Sollerö Golfklubb

Sollerö Golf Club

An Investment Opportunity

Ett underlag på engelska upprättat av klubbens mångårige medarbetare Colin Howard som på ett mycket förtjänstfullt sätt beskrivit verksamheten.

Värdeutlåtande klubbens fastighet Mora Rothagen 115:2.

Som framgår av beskrivningen av golfbanan ligger övervägande delen av golfbanan på arrenderad mark. Arrendegivarna är informerade om konkursen och de som hört av sig har varit positiva till att fortsatt upplåta mark. Nya avtal bör dock upprättas då de vid konkursens inträde gällande avtalen är gamla och inte fullt anpassade till dagens rättsläge.

Vad avser fastigheten måste den ingå för den som tänkt driva golfbanan vidare då t.ex. maskinhall är belägen på fastigheten.

Om intresse finns enbart för fastigheten tas naturligtvis bud emot på enbart denna.

Om det blir så att inte någon har för avsikt att bedriva golfbanan kommer maskiner och inventarier enligt bilaga 3 till konkursbouppteckningen att säljas separat, troligtvis via auktion.

Skriftligt anbud motses senast den 30 mars 2020.

An Investment opportunity

Konkursbouppteckning

Försäljning/Anbud

ÖPPETTIDER

Mån – tors08.00 – 17.00
Fredag08.00 – 15.00
Lunch12.00 – 13.00

 

ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN (1 JUN – 31 AUG)

Mån – tors08.00 – 16.00
Fredag08.00 – 15.00
Lunch12.00 – 13.00

SÖK