Hotell Älvdalen AB, 556563-5439, konkurs.

Härmed infordras anbud på verksamheten i konkursboet. Verksamheten drivs tillsvidare av konkursboet.

Verksamheten har bedrivits i förhyrda lokaler – lokalerna förhyrs av moderbolaget till det konkursade bolaget. Moderbolaget äger fastigheten där byggnad finns som innefattar hotellverksamheten. Moderbolaget har ej intresse av att överlåta fastigheten.

I verksamheten har funnits 11 anställda inklusive ägarna (2 st) till de båda bolagen.

Vad avser den kallhyra som idag uppgår till 55 000 SEK/månad kommer den att höjas till runt 100 000 SEK/månad enligt en nyligen upprättad värdering från Svefa.

Visning av lokalerna sker fredagen den 4 juni 2021 kl. 10.00.

Anmälan krävs till konkursförvaltaren.

Sista dag för skriftligt anbud är den 8 juni 2021 kl. 16.00.

Tomas Wikner/konkursförvaltare

20210525_082942 20210525_082825 20210525_082656 20210525_082459 20210525_082245 20210525_082039 20210525_081915 20210525_081822 20210525_081700 20210525_080259 20210525_080000 20210525_075415 Varulager Kopia av Sprinventering 2021 del 2

Hyresavtal

Årsredovisning

Försäljning/Anbud

ÖPPETTIDER

Mån – tors08.00 – 17.00
Fredag08.00 – 15.00
Lunch12.00 – 13.00

 

ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN (1 JUN – 31 AUG)

Mån – tors08.00 – 16.00
Fredag08.00 – 15.00
Lunch12.00 – 13.00

SÖK