Försäljning/anbud

Advokatbyrån utbjuder löpande egendom till försäljning.

gården           gården 3

OFFENTLIG AUKTION - Skogsfastighet med gård

Härmed utbjuds enligt lag (1904:48 s 1) om samäganderätt fastigheten Rättvik Dalbyn 105:1, Dalbyn Furudalsvägen, Furudal, till försäljning på offentlig auktion.

Fastigheten är belägen i Dalbyn i Ore socken, norra delen av Rättviks kommun. Fastigheten är en bebyggd lantbruksenhet med en areal om 153,28 ha fördelat på tre områden. Gården omfattar ca     4 000 kvm öppen mark, och där finns en bostadsbyggnad med byggår 1910 med en bostadsyta om uppskattningsvis ca 140 kvm, ett torp från 1800-talet med en byggyta om ca 70 kvm och en uthuslänga med stall och lider. På den öppna åkermarkan om totalt 4,0 ha (två skiften) finns ett garage, ett härbre om ca 12 kvm och en enkel lada (skifte 1) samt en enkel timmerstuga om ca 16 kvm och en äldre hölada (skifte 2). Omkring 120 ha utgör skog enligt skogsbruksplanen. På skogsskiftet finns en enkel jaktkoja med uthus. Jakträtt finns. Värde enligt värdering i juni 2017 om 6 000 000 kr. Ett lägsta pris är ej föreskrivet. Fri prövningsrätt av alla bud förbehålles. Förvärvstillstånd krävs.

Auktionen äger rum den 9 november 2017 kl 10.00 på Mora Parken, Parkvägen 1, Mora. Visning sker löpande efter överenskommelse med advokatbyrån. 

Advokat Anne Marneros
av Mora tingsrätt förordnad god man

Läs mer